MİSYONUMUZ

  • İnsani ve ahlaki değerlere bağlı, sosyal, kültürel, toplumsal ve ahlaki ilkelere saygılı olarak hizmet vermeyi,
  • Müşterilerimizin takım arkadaşlarımız olduğu bilinciyle, bilgi ve deneyimlerimizi kendileriyle paylaşmayı ve isteklerini ön planda tutarak hizmet vermeyi,
  • Araç, malzeme ve insan kaynaklarını, yerinde, akılcı kullanarak, tam zamanında, doğru hizmet sunmayı,
  • Ulusal ve uluslararası standartlara, ilgili yasalara Kalite Yönetim Sistemi şartlarına bağlı olarak, bilimsel, teknolojik ve ekolojik kurallar çerçevesinde hizmet vermeyi,

Kalite Politikası olarak benimsedik.

Kalite Sistemimiz, şirketimizin tüm çalışanları tarafından sürekli geliştirilerek ve iyileştirilerek uygulanmaktadır.